Že dobrih 20 let zakonodaja predvideva, da je za mirnejšo upokojitev priporočljivo varčevanje za dodatno pokojnino, s tem namenom je ob prelomu tisočletja bilo uzakonjeno t.i. dodatno pokojninsko zavarovanje. Ga poznate oziroma ali v njem že varčujete? Dodaten razlog za ta korak je višja davčna olajšava.

Zakon (ZPIZ-2) je pisan tako, da k vplačevanju v omenjeno zavarovanje stimulira na prvem mestu delodajalce. Premije, ki jih podjetja vplačajo na račun svojih zaposlenih, namreč predstavljajo znižanje osnove za Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

Nagrajuje pa zakon tudi posameznike, ki se odločijo sami za tovrstno varčevanje. In sicer tako, da  vam z dohodninsko odločbo v prihodnjem letu (pošiljajo jih konec marca oz. maja) država povrne določen del vplačanih premij.

Maksimalen znesek, ki ga lahko lahko vplačate, da še predstavlja davčno olajšavo, znaša 5,844% seštevka vaših bruto plač, (a ne več kot 2.819 EUR) prejetih v 2021. Na ta način lahko od države dobite povrnjenih tudi do nekaj čez 1.400 EUR. Znesek, ki ga boste dobili povrnjenega, najlažje izračunate tako, da vplačan znesek pomnožite z odstotkom dohodninskega razreda, v katerega spadate (torej 16-50%).

Krepko smo že zakorakali v zadnji mesec 2021. Če želite še letos izkoristiti omenjeno davčno olajšavo, za to še ni prepozno. Znesek lahko vplačate tudi v enem obroku, pri upravljavcu pokojninskega sklada pa mora biti najkasneje na zadnji delovni dan letošnjega decembra.

Za podrobnosti o Dodatnem pokojninskem zavarovanju in za točen preračun, koliko se vam še splača vplačati na pokojninski račun, smo z veseljem na razpolago preko e-pošte [email protected] ali telefona 070 544 644.

Več zapisov